Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.       Administrator danych osobowych .

Administratorem danych osobowych klientów sklepu www.krainafilcu.pl  jest firma Kraina Filcu Dorota Kossowska-Kuhn ul. Rogalińska 1/20, 01-206 Warszawa. NIP 852-221-87-42

2.       Dane kontaktowe administratora.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem 22 40 35 399 (pon.-pt. 8.00-18.00),
 • pod adresem e-mail: kontakt@krainafilcu.pl,
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy kontaktowy dostępny na stronie www.krainafilcu.pl
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Kraina Filcu, ul. Rogalińska 1/20, 01-206 Warszawa
 • osobiście pod adresem Kraina Filcu ul. Rogalińska 1/20, 01-206 Warszawa (pon.-pt. 8.00 – 18.00)

3.       Dane kontaktowe inspektora danych osobowych.

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 • pod adresem e-mail: kontakt@krainafilcu.pl
 • pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Kraina Filcu, ul. Rogalińska 1/20, 01-206 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.

4.       Cele przetwarzania danych, podstawa prawna.

Dane osobowe klientów sklepu internetowego www.krainafilcu.pl są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży (zamówienie internetowe) – ponieważ przetwarzanie  jest niezbędne do realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ułatwienia składania kolejnych zamówień na stronie (założenie konta w naszym sklepie powoduje zapamiętanie przez system wcześniej podanych adresów, co ułatwia składanie kolejnych zamówień) – każdy klient po złożeniu zamówienia i jego realizacji ma prawo do usunięcia posiadanych przez nas wszelkich danych osobowych (w tym celu należy się skontaktować z administratorem danych osobowych  - wszystkie dane kontaktowe podane są powyżej),
 • informacji o aktualnej ofercie firmy -  tylko w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową (zamówienie internetowe) lub z przetwarzaniem danych osobowych niezbędnego do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym, jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

5.       Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego www.krainafilcu.pl mogą być następujące podmioty :

 • firmy świadczące usługi z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
 • firmy świadczące usługi płatnicze oraz banki,
 • firmy księgowo-finansowe.

6.       Okres  przechowywania danych.

Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy kupna /sprzedaży (zamówień internetowe) -  do momentu ich realizacji, monitorowania przebiegu wysyłki i prośby klienta o usunięcie konta oraz wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zamówionym towarem  lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub prośby klienta o usunięcie konta i wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych
 • marketingu – do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera,
 • wypełnienia ciążących  na nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa

7.       Przysługujące klientowi prawa.

Klient sklepu internetowego www.krainafilcu.pl ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego ((w tym celu należy się skontaktować z administratorem danych osobowych  - wszystkie dane kontaktowe podane są powyżej),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO

8.       Prawo do sprzeciwu.

Klient sklepu internetowego www.krainafilcu.pl ma prawo do:

 • bez względu na przyczynę na prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu (dotyczy osób zapisanych do newslettera),
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową (zamówieniem) lub przetwarzaniem danych osobowych (przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja; po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane klienta w celu lub celach, co do których wyraził sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klienta).

9.       Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania.

Podanie danych osobowych przez klienta sklepu internetowego www.krainafilcu.pl jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy kupna/sprzedaży (złożenia i realizacji zamówienia internetowego)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl